Onze containerservice voor bouw- en sloopafval beschikt over afzetcontainers van 3 tot 40 kubieke meter. Tevens verzorgen wij de verhuur en inzameling van rolcontainers. Alle door ons ingezamelde afvalstromen worden verwerkt bij erkende verwerkingsinrichtingen.