In de winterperiode is Van Nierop actief op het gebied van gladheidsbestrijding. Zo wordt tijdens de wintermaanden de gladheid bestreden op gemeentelijke wegen en fietspaden. Tevens worden voor diverse particuliere opdrachtgevers (o.a. Flora Holland) de preventieve en curatieve gladheidsbestrijding verzorgd.