Verschillende gemeentes gaan strenger controleren op de vergunningen voor het plaatsen van tijdelijke afvalcontainers. Desbetreffende gemeentes binnen ons levergebied staan hieronder opgesomd en wanneer u daaruit een keuze maakt, volgt er een doorverwijzing naar de juiste pagina van die gemeente.