Kippers van 12 – 25 m³ voor het vervoer van zand, grond, puin en overige losgestorte materialen.