In- en verkoop van onder ander gebruikte bestratingsmaterialen en betonnen industrieplaten.